• Mail:vyroba@vskdusek.cz, laser@vskdusek.cz
Certifikace dle ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 3834-2, EN 1090-2-EXC 3, EN 18085-2-CL 2

Laserové řezání

Za použití nejmodernějších technologií v oblasti dělení materiálů pomocí laseru jsme schopni dosáhnout výroby velmi přesných výpalků z materiálů.

CNC zpracování plechů

Firma disponuje moderními stroji na zpracování plechů, využíváme v maximální možné míře progresivní výrobní technologii s CNC podporou, eliminujeme negativní dopad výroby na okolí a životní prostředí.

Svařování

Naše firma má OSVĚDČENÍ třídy D pro svařování Dle DIN 18800-7,a dále máme svářeče s evropskými úředními svářečskými zkouškami jak na oceli třídy 11 tak na nerezové oceli.

PROVOZOVNA PŘESTĚHOVÁNA DO NOVÉ VÝROBNÍ HALY

NEHVIZDY

PRAŽSKÁ 900

první sjezd z D11 na Hradec Králové


Společnost VSK Dušek s.r.o. byla založena 30.4.2003. Výrobou v oboru kovo se zabýváme od roku 1990. Firma disponuje moderními stroji na zpracování plechů, využíváme v maximální možné míře progresivní výrobní technologii s CNC podporou, eliminujeme negativní dopad výroby na okolí a životní prostředí.

  • Modelujeme a vytváříme 3D díly a výkresovou dokumentaci  v programu  Solid   Edge od firmy Siemens.
  • Vyrábíme lehké ohýbané a svařované plechové díly,většinou z nerezových ocelí.
  • Vyrábíme tahové a pevnostní díly pro trolejová vedení,svařence vlakových výhybek.
  • Vyrábíme komponenty pro vzduchotechniku
  • Vyrábíme soustružené a lisované díly pro automobilní průmysl.